Vad är smogtornet installerat för att befria Delhiiter från giftig luft?

Funktion

Författare - Sven Olsson
  Bilder 18 1

Delhis regering har tillgripit en teknisk lösning för att skydda folket i landets huvudstad, Delhi, från giftig luft.


Regeringen har satt upp ett smogtorn bakom tunnelbanestationen Shivaji Stadium för detsamma. Chefsminister Arvind Kejriwal invigde också den på måndagen. Tornet sägs hjälpa till att rensa upp den förorenade luften.

Delhi når en mycket låg AQI-nivå

Delhis luft är förgiftad på grund av andra orsaker, inklusive stubb som bränts i grannstaterna på vintern.


Situationen är att i november förra året hade Air Quality Index (AQI) passerat 450. Det gjorde det också svårt för människor att andas.

Högsta domstolen hade också bett Delhi-regeringen att vidta nödvändiga åtgärder för att åtgärda det. Arbetet med smogtornet hade påbörjats sedan dess.
Högsta domstolen leder planering av smogtornet

Med tanke på den ökande smogen i Delhi hade Högsta domstolen bildat en kommitté på hög nivå 2019. Kommittén hade föreslagit installation av smogtorn efter att ha studerat situationen i Delhi.

Domstolen hade då instruerat Central Pollution Control Board (CPCB) och Delhi-regeringen att planera att installera smogtorn.


IIT-Bombay hade då lagt fram ett förslag på tornen. Som godkändes i januari 2020.

Inledningsvis gavs order om att installera torn på två platser

Den 13 januari hade högsta domstolen beordrat Central Pollution Control Board att installera smogtorn på Connaught Place och Anand Vihar i Delhi inom tre månader.


Den 28 februari bad en annan order myndigheten att påbörja arbetet och anmäla det till domstolen inom en vecka. Ändå har inget arbete gjorts i denna riktning.

Byrån hade då sökt 10 månaders tid. Vilket godkändes av Högsta domstolen.


Vad händer med smogtornet?

Enkelt uttryckt är smogtornet en stor luftrenare. Den drar in den förorenade luften runt. Absorberar smuts från luften och kastar ut ren luft.

Sammantaget är det som en storskalig luftreningsmaskin. Den kan rena flera kubikmeter luft på en timme.


På samma sätt rena luften genom att rengöra skadliga partiklar som PM2,5 och PM10 upp till 75 procent.

Vilken struktur har smogtornet installerat i Delhi?

Enligt källor är smogtornet en konstruktion lika med 24 meter, eller åtta våningar, med ett betongtorn på 18 meter högt, medan ett sex meter högt tak finns på toppen.

Den har 10-10 fläktar runt sin bas. Varje fläkt renar 25 kubikmeter luft varje sekund, det vill säga 1 000 kubikmeter luft på en sekund.

Det finns totalt 5 000 filter i två lager inne i tornet. Filter och fläktar importeras från USA.

Denna teknik har använts i smogtorn

En senior ingenjör med ansvar för Smog Tower-projektet och en senior ingenjör i Delhi Pollution Control Committee sa att tornet använder ett neddragsluftreningssystem utvecklat av University of Minnesota.

experter från IIT Bombay har arbetat nära University of Minnesota i USA för att använda tekniken i Indien.

Tata Projects Limiteds kommersiella enhet har sedan dess realiserat projektet. Denna teknik kan visa sig vara en välsignelse för Delhi.

Hur renar smogtornet luften?

Med denna teknik kommer förorenad luft in i tornet från en höjd av 24 meter och den rengjorda luften släpps ut från ett torn byggt 10 meter över marken. När vingarna i botten av tornet körs kommer luften in från toppen av tornet på grund av undertryck.

Makroskiktet som appliceras på filtret renar upp till 10 mikron och mikroskiktet innehåller förorenade partiklar upp till 0,3 mikron.

Studie som ska genomföras om smogtornets framgång

Beräkningsbaserad vätskedynamikmodellering av IIT Bombay visar att smogtornet kan påverka luftkvaliteten i sitt område upp till 1 km.

Effekterna kommer att bedömas av IIT Bombay och IIT Delhi under två år.

Det kommer också att avgöra hur tornet fungerar under olika väderförhållanden, och hur nivån på PM 2,5 förändras med luftflödet.