Så här kommer du förbi självtvivel

Livsstil

Författare - Sven Olsson
 hur man kommer förbi självtvivel 3

Står du också inför frågan om att tvivla på dig själv och ditt värde samtidigt som du går igenom livets olika utmaningar? Tja, då är du inte ensam då denna känsla är ganska vanlig nuförtiden. Även när människor vet hur viktigt det är att tro på sig själva, kämpar alla du ser omkring sig för att tro på sig själva vid ett eller annat tillfälle i livet.


Även om det är okej att ha en sådan känsla då och då, om denna negativa känsla stannar kvar länge kan det orsaka allvarlig mental skada och kan orsaka problem som:

  • Ångest
  • Depression
  • Emotionell instabilitet
  • Imposter syndrom

Därför kommer här några tips på hur du kommer förbi känslan av självtvivel.


1. Öka självkännedomen

Att spendera tid med dig själv, lära känna dig själv bättre, vilka är dina värderingar, vad är det som faktiskt betyder något för dig är ganska viktigt. Detta kan verkligen hjälpa dig att vara medveten om dig själv och komma bort från saker som kan trigga självtvivel hos dig.

2. Öva självmedkänsla

 hur man kommer förbi självtvivel
Att ha i åtanke att du också är en människa och får göra misstag är ett steg mot självmedkänsla. Att utöva självmedkänsla och bli kär i ditt eget jag kan hjälpa dig att döda känslan av självtvivel.

3. Glöm inte dina tidigare prestationer

Att påminna dig själv om dina tidigare prestationer när du känner dig låg på självvärde kan vara till stor hjälp. Detta är något som omedelbart kan höja allas humör och göra dem glada och nöjda.


4. Jämför inte dig själv med andra

 hur man kommer förbi självtvivel

Att jämföra sig med andra är också något som aldrig kan hjälpa dig i alla fall. Alla är olika människor och har olika och unika talanger, så varför bry sig om att jämföra dig med dem och följaktligen tvivla på dig själv.


5. Bry dig inte om vad andra tycker

 hur man kommer förbi självtvivel

Många av oss påverkas av vad andra tycker om oss. Men det här är en av de värsta sakerna vi kan göra mot oss själva för oavsett hur många välvilliga du har där ute, kommer antalet människor som vill dra ner dig fortfarande att vara fler. Så att påverkas av vad andra tycker om dig är det sista du bör önska dig när du försöker komma förbi känslan av självtvivel.


6. Känn din nära krets noggrant

Oavsett om vi är medvetna om det eller inte så påverkas vi enormt av de människor vi spenderar större delen av vår tid med. Så det blir väldigt viktigt för oss att veta vem vi tillåter i våra liv och vilken inverkan det har på oss. Är dessa människor positiva eller negativa för oss? och hur påverkar de oss? Det som också blir viktigt är att veta vem som är vårt största fan? Att känna personen och umgås med dem kan verkligen hjälpa till att komma förbi känslan av självtvivel.

7. Tveka inte att få professionell hjälp

Om du känner att din känsla av självtvivel börjar bli ganska ihållande och påverkar din mentala, känslomässiga eller fysiska hälsa är det alltid klokt att söka professionell hjälp. Du ska inte bara tveka att göra det.