Premiärminister Modi leder ett möte på hög nivå för att se över beredskapen för att minimera påverkan av cyklonen Tauktae

Indien

Författare - Sven Olsson
  z2 14

Nya Delhi: Premiärminister Narendra Modi höll idag ett högnivåmöte för att se över förberedelserna hos respektive stater och centrala ministerier/byråer för att hantera situationen som uppstår ur cyklonens 'samtal'.


Premiärminister Modi uppmanade högre tjänstemän att vidta alla möjliga åtgärder för att evakuera människor från de drabbade områdena. Han bad att säkerställa alla viktiga tjänster som el, telekom, hälsa, dricksvatten.

Premiärministern betonade behovet av särskilda förberedelser på sjukhus för covid-hantering, förkylningsvaccinkedja, kraftbackup och lagring av viktiga läkemedel på känsliga platser på grund av cyklonen.


Hög beredskap vid Gujaratkusten

Indiens meteorologiska avdelning (IMD) sa att cyklonen 'Taukate' kan träffa Gujaratkusten mellan Porbandar och Naliya runt eftermiddagen eller kvällen den 18 maj. Hastigheten är upp till 175 km/h. Kraftiga nederbörd väntas i kustdistrikten i Gujarat, med rejäla nederbörd i Junagadh och Gir Somnath och kraftig till rejäl nederbörd på vissa platser i Saurashtra Kutch- och Diu-distrikten.
42 NDRF-team utplacerade i 6 stater

I mötet har kabinettssekreterarna ständig kontakt med chefssekreterarna i samtliga kuststater och respektive centrala departement/myndigheter. Inrikesministeriet granskar situationen 24/7 och är i kontakt med delstatsregeringarna/unionens territorier och de berörda centrala organen. Inrikesministeriet har utfärdat den första satsen av SDRF till alla stater. NDRF har redan utplacerat 42 team i sex stater utrustade med båtar, trädhuggare, telekomutrustning etc. och 26 team är i beredskap.


Fartyg och helikoptrar utplacerade för räddningsinsatser.

Indiska kustbevakningen och marinen har utplacerat fartyg och helikoptrar för hjälp-, sök- och räddningsoperationer. Armén, flygvapnet och ingenjörsinsatsen står redo med båtar och räddningsutrustning. Sju fartyg med humanitärt bistånd och katastrofhjälpsenheter står i beredskap på västkusten. Övervakningsflygplan och helikoptrar övervakas ständigt på västkusten. Katastrofhjälpsteam (DRT) och medicinska team (MT) är i beredskap i Trivandrum, Kannur och andra platser längs västkusten.


Hälso- och sjukvårdssektorns förberedelser mot covid

Energiministeriet har aktiverat nödsituationssystemet och förbereder transformatorer, GD-apparater och utrustning etc. för omedelbar återställning av strömmen. Teleministeriet övervakar alla teletorn och växlar och är helt redo att återställa telenätet. Ministeriet för hälsa och familjeskydd har utfärdat ett råd till stater/UT, som sannolikt kommer att påverkas för hälsosektorns beredskap och svar på covid i drabbade områden. Han har också förberett tio snabbinsatsteam och fem folkhälsoteam med akutmediciner. Ministeriet för hamnar, sjöfart och vatten har vidtagit åtgärder för att säkra alla sjöfartsfartyg och utplacerade beredskapsfartyg (bogserbåtar).


PM sa - COVID-patienter borde inte möta några problem på grund av stormen.

Efter granskning på mötet instruerade premiärministern högre tjänstemän att vidta alla möjliga åtgärder för att säkerställa att människor evakueras säkert av delstatsregeringarna. Underhåll av alla väsentliga tjänster som el, telekom, hälsa, dricksvatten etc. bör säkerställas och återställas omedelbart. Han bad att säkerställa särskilda förberedelser på sjukhus för covid-hantering, Vaccine Cold Chain och andra medicinska anläggningar för att lagra viktiga mediciner och viktiga mediciner. Han ledde också till att planera den oavbrutna rörelsen av syrgastankfartyg. Han instruerade också kontrollrummet att köra dygnet runt. Den sade också att särskild försiktighet måste vidtas för att säkerställa minsta möjliga störning i tillförseln av syre från Jamnagar. Han talade också om behovet av att involvera lokalsamhället för snabb sensibilisering och hjälpåtgärder.


Läs också: Ytterligare 13 dödsfall på grund av påstådd syrebrist vid Goa Medical College