Norra järnvägen: Cirka 76 procent av järnvägsanställda har hittills vaccinerats

Coronavirus

Författare - Sven Olsson
 Web News Observer 35

Inom Northern Railway har cirka 76 procent av järnvägsanställda hittills vaccinerats. Nödvändiga åtgärder vidtas för att säkerställa att alla anställda vaccineras snart. Särskilda läger anordnas vid större järnvägsstationer så att de anställda lätt kan vaccineras.


Nya Delhi: Vaccination pågår i kriget mot Corona över hela landet, inklusive Delhi-NCR. Vaccinationskampanjen påskyndas för att skydda statligt anställda och frontlinjearbetare samt järnvägsarbetare från coronavirus. Inom Northern Railway har cirka 76 procent av järnvägsanställda hittills vaccinerats. Nödvändiga åtgärder vidtas för att säkerställa att alla anställda vaccineras snart. Särskilda läger anordnas vid större järnvägsstationer så att de anställda lätt kan vaccineras. Tillsammans med detta ägnas också uppmärksamhet åt vaccination av deras anhöriga.

Nyligen har anställda över 18 år haft svårigheter att vaccinera sig. Arbetstagarförbunden hade uttryckt oro över detta. Järnvägstjänstemän hävdar att hindret för vaccination har tagits bort. Inom Northern Railway har cirka 95 tusen anställda vaccinerats. Ashutosh Gangal, General Manager, Northern Railway sa att järnvägsanställda gör ett betydande bidrag i kampen mot Corona. Han uppskattade läkarnas och andra hälsoarbetares roll i pandemin i ett program som anordnades på Baroda House på Doctors Day. Han sa att under denna kris är läkare osjälviskt engagerade i att rädda människors liv.


Han sa att särskilda lasttåg körs för att återställa tillgången på syre, medicin och medicinsk utrustning. 14 050 metriska ton syre tillfördes genom Oxygen Express till olika städer som faller på Northern Railway. Corona-vårdcentraler har inrättats på andra sjukhus, inklusive Central Hospital of Northern Railway. 45 hundra coronapatienter har behandlats på dessa sjukhus.