Katmandu: Framställningar lämnade in till Högsta domstolen för att återuppliva parlamentet

Funktion

Författare - Sven Olsson
 Web News Observer 36

Framställningarna som lämnats in för att återuppliva parlamentet i Nepal prövas i högsta domstolen, men valkommissionen är också upptagen med att förbereda sig för mellanårsvalet. Bhandari upplöste representanthuset genom att avslå Deubas anspråk på posten som premiärminister.


Katmandu: Framställningarna som lämnats in för att återupprätta parlamentet i Nepal prövas i högsta domstolen, men valkommissionen är också upptagen med att förbereda sig för mellanårsvalet. President Vidya Devi Bhandari upplöste parlamentet (representanthuset) den 22 maj och utlyste val den 12 och 19 november. Bhandari hade tagit steget att upplösa parlamentet för andra gången på fem månader. För första gången fick han ställas inför högsta domstolens beslut i februari.

Bhandari har upplöst parlamentet för andra gången på rekommendation av minoritetsregeringens premiärminister KP Sharma Oli. Mot detta har 30 framställningar lämnats in till Högsta domstolen. En av dessa framställningar är också undertecknad av 146 ledamöter av det upplösta representanthuset, vilket är majoriteten av det 275 medlemmarna huset. Alla är anhängare av den nepalesiska kongresspresidenten Sher Bahadur Deuba. Bhandari upplöste representanthuset genom att avslå Deubas anspråk på posten som premiärminister.


Högsta domstolen har upphävt beslutet att utöka minoritetsregeringens premiärminister Olis kabinett. Beslutet om återupprättandet av parlamentet kommer snart. Trots detta är valkommissionen i Nepal engagerad i förberedelserna inför mellanårsvalet. Nepals finansministerium har godkänt 7,72 miljarder nepalesiska rupier för vallokalerna. Efter detta har valberedningens verksamhet tagit fart.

Med dessa pengar kommer valkommissionen att köpa materialet som används och lägga pengarna på förvaltningen. Kommissionens talesperson Rajkumar Shrestha har berättat att anbud kommer att utlysas för inköp av material nästa vecka. Dessa anbud kommer att gälla inköp av cirka 50 typer av material. Talesmannen sa att även om utfrågningen om återställandet av parlamentet pågår i Högsta domstolen, har kommissionen inte ombetts att stoppa förberedelserna inför valet.