'En crore dos vaccin köpt, ingen låsning, restriktioner kommer att fortsätta', beslutar regeringen

Coronavirus

Författare - Sven Olsson
 kabinettsmöte 820x450 1

Thiruvananthapuram : Det beslutades på statsrådsmötet att köpa en en crore dos av vaccin. Staten förväntas köpa en miljon doser av vaccinet till nästa månad. Staten kommer att köpa denna 10 lakh dos av vaccin för ett pris. 70 lakh dos Covishield och 30 lakh dos Covaxin.


Regeringen beslutade också att inte ha en låsning i staten. Beslutet togs efter bedömningen att införandet av en lockdown skulle påverka människornas liv avsevärt. Men befintliga restriktioner på lokal nivå kommer att fortsätta.

Samtidigt hade centralregeringen rekommenderat låsningar i distrikt där covid-epidemin är allvarlig i landet. Det rekommenderas att stänga de distrikt där testpositiviteten överstiger 15 %. Det slutliga beslutet kommer att fattas i samråd med delstatsregeringarna. Men om rekommendationen implementeras kommer alla andra distrikt i Kerala utom Pathanamthitta, Wayanad, Kasaragod och Idukki att gå till lockdown.


Det finns över en lakh aktiva covid-patienter i åtta delstater, nämligen Maharashtra, Uttar Pradesh, Karnataka, Kerala, Rajasthan, Gujarat, Chhattisgarh och Tamil Nadu. Dessa stater står för 69% av de totala fallen i landet.