Distrikt med hög positivitet behöver sex-åtta veckors låsning: ICMR-chef

Coronavirus

Författare - Sven Olsson
  Web News Observer 4

Dr Balram Bhargava, chef för Indian Council of Medical Research (ICMR), landets främsta hälsoinstitution, har sagt att de distrikt där ett stort antal fall av coronavirus har rapporterats måste stängas i ytterligare sex till åtta veckor.


Enligt en internationell nyhetsbyrå Reuters rapport, i en intervju, sade han att i distrikt där testpositiviteten är mer än 10 procent, bör låsningen pågå i sex-åtta veckor.

Innan låsningen hävs måste positivitetsgraden vara under 10 procent – ​​Dr Bhargava

Dr Bhargava sa i intervjun, 'Distrikten med hög positivitet bör förbli (stängda). Om de kommer till 5 % från 10 % (positivitetsgrad) kan vi öppna dem, men det måste hända. Det kommer inte att hända om sex åtta veckor, helt klart.”


Genom att ge exemplet Delhi med en positivitet på 17 procent, sa han att om Delhi öppnas i morgon kommer det att medföra en stor katastrof.

Positiviteten överstiger 10 procent i två tredjedelar av distrikten

Det är viktigt att av de 718 distrikten i landet har nästan två tredjedelar, det vill säga 533 distrikt, en test positivitet på mer än 10 procent. Att acceptera Dr Bhargavas formel innebär därför att hålla en låsning i två tredjedelar av landet i sex åtta veckor.


Dr Bhargava medgav att det fanns en liten försening när det gällde att svara på krisen.

I sin intervju kritiserade Dr Bhargava inte centralregeringen utan medgav att det fanns en försening i att svara på krisen. 'Jag tror att det enda missnöjet vi har var att det var en liten försening när vi accepterade 10% (rekommendationen), men det hände', sa han.

Han sa att den 15 april hade Covid-19 National Task Force rekommenderat regeringen att införa lockdown i distrikt med en positivitet på mer än 10 procent.


Inga skillnader mellan regeringen och ICMR

Dr Bhargava vägrade att ha några skillnader mellan regeringen och ICMR, och sa att det inte finns något missnöje i ICMR och att både byrån och beslutsfattaren tänker på ett. Han sa att stora sammankomster inte borde accepteras.

Centralregeringen fortsätter att hålla tillbaka från att införa nationell låsning

Innan Dr Bhargava har AIIMS-chefen Dr Randeep Guleria också rekommenderat att införa en lockdown över hela landet. Men centralregeringen har en annan syn på det och hittills har regeringen undvikit att införa lockdown på nationell nivå. Han har lagt ansvaret på staterna.


Bortsett från detta har premiärminister Narendra Modi också bett staterna att använda lockdown som det ultimata vapnet.


Läs också: BIBCOL kommer att tillverka 20 miljoner doser av 'covaxin' varje månad