Covids ursprung: Kan inte tvinga Kina att ge mer information – WHO

Coronavirus

Författare - Sven Olsson
 Web News Observer 20

En hög tjänsteman från Världshälsoorganisationen (WHO) har sagt att organisationen inte kan tvinga Kina att ge mer information relaterad till coronas ursprung.


Han sa att han skulle föreslå sådana studier, som skulle kunna öka förståelsen för var detta virus har sitt ursprung.

Betecknande nog har många sådana rapporter kommit i förgrunden under de senaste dagarna, vilket har stärkt möjligheten att coronaviruset läckte ut från Wuhan-labbet.


'Vi har inga befogenheter att tvinga'

På frågan om hur organisationen skulle tvinga Kina att få mer information, sa Mike Ryan, organisationens chef för nödprogram, att WHO inte har befogenheter att tvinga någon i detta avseende. 'Vi ser fram emot samarbete, information och hjälp från alla våra medlemsländer i den här riktningen,' sa Ryan. Sedan epidemins början har Kina anklagats för att dölja information.

Efter uttalandet från USA:s president Joe Biden och många rapporter har debatten nu intensifierats igen om huruvida coronaviruset läckte från Wuhan Lab i Kina? Joe Biden har bett om en rapport i detta avseende efter att ha avslutat utredningen på 90 dagar.
Å andra sidan har Kina förnekat anklagelserna om läckage av corona från Wuhan-labbet. Han säger att USA gör ett sådant påstående avsiktligt och för att avleda uppmärksamheten.

Tidigare i år åkte ett team från Världshälsoorganisationen till Kina för att undersöka ursprunget till coronaviruset.


Vissa medlemmar i detta team hävdade att de inte fick all information relaterade till denna epidemi. Efter detta väcktes många frågor om Kinas transparens.

Detta team sa senare i sin rapport att det är mycket osannolikt att coronaviruset har läckt ut från labbet.


Forskare har krävt en utredning

Förra månaden skrev 18 forskare, inklusive den kliniska mikrobiologen Ravindra Gupta från Cambridge University, ett brev där de sa att det fortfarande behövs mer utredning för att ta reda på ursprunget till coronaviruset.

Professor David Railman vid Stanford University, en av dessa 18 forskare, säger att teorin om virus som läcker från labbet och kommer från djur till människor är praktisk och bör undersökas i detalj.


En amerikansk rapport sa att viruset läckte från labbet