Coronavirus: 25 166 smittade i landet det senaste dygnet, aktiva fall minskar till 3,69 lakh

Coronavirus

Författare - Sven Olsson
 Bilder 13

I Indien rapporterades 25 166 nya fall av coronavirusinfektion och 437 patienter dog under de senaste 24 timmarna.


Med detta har det totala antalet smittade personer i landet gått upp till 3,22,50,679. Av dessa har 4 32 079 människor mist livet.

Antalet aktiva ärenden har kommit ner till 3 69 846.


Cirka 37 000 patienter återhämtade sig dagen innan

På tal om de som tillfrisknat efter att ha besegrat coronavirusinfektionen, har 36 830 patienter återhämtat sig över hela landet under de senaste 24 timmarna.

Med detta har det totala antalet patienter som botats genom att besegra epidemin gått upp till 3,14,48,754. Landets återhämtningsgrad är 97,51 procent.
Dessutom genomfördes 15 63 985 tester över hela landet under de senaste 24 timmarna. Cirka 49,66 miljoner koronavirustester har genomförts i landet sedan epidemins början.

Dessa är de mest drabbade staterna

Om man tittar på de värst drabbade staterna har 63 96 805 människor smittats och 1 35 139 människor har dött i Maharashtra.


I Kerala, den näst värst drabbade staten, har 37 02 417 personer hittats smittade hittills och 18 743 dödsfall har ägt rum.

På liknande sätt är Karnataka, med 29.30.529 fall och 37.007 dödsfall, och Tamil Nadu, med 25.90.632 fall och 34.547 dödsfall, de två näst värst drabbade delstaterna.


Hur påverkas villkoren i staterna mest?

I Maharashtra hittades 4 145 personer smittade dagen innan, medan 100 patienter dog. Infektionstakten i delstaten har varit under kontroll i några månader.

På liknande sätt, i Kerala, smittades 12 294 personer och 142 patienter dog, medan Karnataka rapporterade 1 065 fall och 28 dödsfall.


I Tamil Nadu bekräftades 1 851 personer ha infektioner och 28 patienter miste livet.

Vad är status på vaccinationskampanjen?

För att komma till världens största vaccinationskampanj i landet har 55,47,30,609 doser av vaccinet administrerats hittills. Dagen innan administrerades 88,13,919 doser. Den långsamma vaccinationstakten är fortfarande ett problem.