BSSC-resultat 2021: Urdu Anuvadak preliminära examensresultat förklarat

Funktion

Författare - Sven Olsson
 Web News Observer 48

BSSC-resultat 2021 Kandidater som hade deltagit i detta prov kan kontrollera sina resultat genom att besöka bssc.bihar.gov.in. Listan över framgångsrika kandidater har gjorts tillgänglig i PDF-format på hemsidan. Totalt 5322 kandidater har förklarats framgångsrika.


BSSC-resultat 2021: Bihar Staff Selection Commission (BSSC) har deklarerat de preliminära undersökningsresultaten för rekrytering till tjänsterna i Urdu Anuvadak under annonsnummer 01/19. De preliminära provresultaten finns tillgängliga på kommissionens officiella webbplats. Kandidater som hade deltagit i detta prov kan kontrollera sina resultat genom att besöka bssc.bihar.gov.in . Listan över framgångsrika kandidater har gjorts tillgänglig i PDF-format på hemsidan.

Kontrollera resultatet med dessa steg.


För att kontrollera det preliminära undersökningsresultatet för tjänsterna i Urdu Anuvadak besöker kandidaterna först kommissionens officiella webbplats, bssc.bihar.gov.in. Gå sedan in i avsnittet Anslagstavla som finns på hemsidan. Klicka här på respektive tentaresultatlänk. Nu kommer du till en ny sida. Listan över framgångsrika kandidater i förundersökningen finns här. Kandidater kan kontrollera det enligt deras rullnummer. Om det behövs, ladda ner den här sidan och ta en utskrift av den.

Låt oss informera dig om att förundersökningen för dessa tjänster genomfördes den 28 februari 2021. Baserat på detta har totalt 5322 kandidater förklarats godkända. Behörighetskorten för kandidaterna för att delta i provet utfärdades den 15 februari 2021. De kandidater som har godkänt det preliminära provet måste nu visas i huvudprovet. Datum för huvudtentamen meddelas senare. Kandidater bör fortsätta att besöka den officiella webbplatsen då och då för de senaste uppdateringarna.
Det bör noteras att Bihar Personal Selection Commission hade släppt meddelandet i november 2019 för att rekrytera 1505 tjänster av Rajbhasha Sahayak (urdu), urduöversättare och biträdande urduöversättare. Där totalt 1294 lediga tjänster anmäldes för tjänsterna som biträdande urduöversättare.