Amarnath pilgrimsfärd registrering avstängd; Tillstånd om tillståndet förbättras

Coronavirus

Författare - Sven Olsson
 Amarnath Fnl 820x450 1

Registreringen för pilgrimsfärden Amarnath har avbrutits på grund av okontrollerad covid-sjukdom. Men rapporter från People säger att det bara är vad som händer.


Sri Amarnath Shrine Board (SASB) har infört ett tillfälligt förbud mot en 56 dagar lång hinduisk pilgrimsfärd. Enligt SASB har registreringen av pilgrimer avbrutits på grund av den rådande COVID-situationen i landet och behovet av att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder.

Men regeringen i Jammu och Kashmir säger att de har vidtagit ett antal åtgärder för att minska spridningen av sjukdomen. Staten har vidtagit åtgärder för att förhindra covid, inklusive utegångsförbud, öppnandet av endast 50 % av butikerna, 50 % restriktioner för kollektivtrafiken och stängning av utbildningsinstitutioner.


Hälsoexperter säger att det är omöjligt att ingripa i så stora pilgrimsfärdscentra och andra platser för att uppfylla Kovids standarder och att ett upphävande av registreringen är välkommet. Onlineregistreringen, som startade den 15 april, har nu avbrutits. Mer än 600 000 pilgrimer väntas i år och arrangemang görs.